Očetovski dopust daljši za 5 dni

S 1. januarjem 2016 začenja veljati uredba, po kateri ima oče, ki še ni uveljavljal neplačanega očetovskega dopusta, do otrokovega končanega 1. razreda osnovne šole dodatnih 5 dni dopusta.

father

Očetje so do sedaj lahko uveljavljali 15-dnevni plačan očetovski dopust po rojstvu otroka in neplačan 75-dnevni dopust (do otrokovega 3. leta), v katerem je država zagotavljala plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Tem pravicam so z letošnjim letom dodali dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta, ki pa jih oče lahko uveljavlja »po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka«. Neplačan očetovski dopust pa se s 75 krajša na 50 dni.

Dopust se bo še podaljševal

Očetom po novem pripada 20 dni plačanega očetovskega dopusta, a ga ne morejo izkoristiti naenkrat.

Prvih 15 dni plačanega očetovskega dopusta mora oče izrabiti v prvih šestih mesecih po rojstvu otroka, dodatnih 5 dni pa šele po tem, ko se mami ali njemu izteče starševski dopust (to, čemur sicer nekoliko netočno običajno pravimo »porodniški dopust« in ga najpogosteje koristi mama), kar je običajno po otrokovem 11. mesecu.

Skupaj imata mati in oče pravico do eno leto in pet dni plačanega materinskega, starševskega in očetovskega dopusta. Pravica se bo do leta 2018 postopno podaljševala na eno leto in 15 dni.

Velja tudi za nazaj!

Za mnoge je razveseljiva novica, da nova pravica ne pripade samo očetom otrok, ki bodo šele rojeni v letošnjem letu, ampak jo lahko uveljavljamo tudi za nazaj, če imamo otroke, ki še niso dokončali 1. razreda osnovne šole. To se torej nanaša tudi na otroke, rojene leta 2009, ki trenutno obiskujejo 1. razred, in celo na otroke, ki so rojeni leta 2008, a so šli v šolo kasneje. Ključno je samo, da otrok še ni zaključil 1. razreda osnovne šole.

Pravico do dodatnih 5 dni pa lahko uveljavljajo samo očetje, ki še niso uveljavljali pravice do 50-dnevnega neplačanega očetovskega dopusta (o neplačanem očetovskem dopustu jim še ni bilo odločeno z odločbo).

Očetje: 20 dni plačanega + 50 dni neplačanega = 70 dni dopusta

Očetje otrok od letnika 2008: preverite svoje določbe! Pravica velja tudi za nazaj.

Očetje imajo tako po novem pravico do očetovskega dopusta v trajanju 70 koledarskih dni. 20 dni očetovskega dopusta je plačanega, saj država zagotavlja očetovsko nadomestilo, za ostalih 50 dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo, na podlagi katere potem center izda odločbo. Kot opozarjajo na ministrstvu v vlogi še ni treba navesti datumov izrabe za dodatnih 5 dni očetovskega dopusta. Šele po izrabi oče sporoči datume izrabe na center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila.

Primera

Za večjo jasnost so na ministrstvu navedli tudi dva primera:

Primer 1: Otrok je rojen leta 2013, oče je v letu 2013 uveljavljal zgolj 15 dni plačanega očetovskega dopusta in mu je bilo v odločbi odločeno samo o plačanih 15 dneh očetovskega dopusta. Po 1. 1. 2016 lahko oče uveljavlja dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta.

Primer 2: Otrok je rojen leta 2013, oče je v letu 2013 uveljavljal 15 dni plačanega očetovskega dopusta in 75 dni neplačanega očetovskega dopusta in mu je bilo o obojem odločeno v odločbi. Ta oče ne more uveljaviti dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta po 1. 1. 2016.

Preverite svoje odločbe!

Zato očetje otrok od letnika 2008 naprej: pobrskajte za svojimi odločbami in izkoristite, kar država nudi, da že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo čim več sodelujete pri negi in varstvu otroka.

Na leto se zadnja leta v Sloveniji rodi približno 21.000 otrok. Vsako leto je neplačan očetovski dopust povprečno koristilo 3.400 očetov, plačanega pa 16.500.

Na ministrstvu so še zapisali, da bo dodatnih pet dni očetovskega dopusta na leto državo stalo tri milijone evrov.

Foto: gentlemenhood.com

4.0
12 glasov
 
Za komentiranje se prijavite.