A B C Č D E F G H I J K L

M N O P R S Š T U V Z Ž 


Rabija
Ime je arabsko, pomeni pa »dišeč vrtič« ali »vrt«.

Rada, Rado
Najprej sta bili ti imeni okrajšavi slovanskih sestavljenih imen Radoslav, Milorad, Radoljub in podobnih, zdaj pa sta se uveljavili kot samostojni imeni, pomenita pa »vesel«.

Rafael
Rafael je bil eden od nadangelov. Ime prihaja iz hebrejščine in pomeni »bog ozdravi«.

Rahela
V svetem pismu je bila Rahela najljubša Jakobova žena. Ime je hebrejsko in pomeni »ovca«.

Rajko
Ime je izpeljano iz germanskega imena Rajmund, pomeni pa »božja volja«.

Rajmund
Ime je germansko, pomeni pa »božja volja«.

Ralf
Ime je germansko in pomeni »volk« ali »sloviti junak«.

Ramon, Ramona
Ime izhaja iz nemškega imena Raymond, ki pomeni »modri zaščitnik«.

Rea
Za ime, ki ga lahko pišemo tudi Reja, ne moremo z gotovostjo trditi, od kod izhaja. V rimski mitologiji je bila namreč mati Romula in Rema, v grški pa mati več bogov, med drugimi tudi Zeusa.

Rebeka
Ime prihaja iz hebrejske kulture in pomeni »zanka«. V svetem pismu stare zaveze pa se je tako imenovala Abrahamova snaha, Izakova žena.

Regina
Je latinsko ime in pomeni »kraljica«.

Renato, Renata
Imeni sta pomanjševalnici imena Renee. Renato pa je lahko tudi italijanska ali španska oblika imena Reginald, ki izhaja iz germanskega govornega okolja, kjer je pomenil »odlok«, »odredba«.

Rene
Francosko ime pomeni »ponovno rojen«.

Reza
Je okrajšava imena Terezija oz. Tereza.

Rihard
Rihard Levjesrčni je znan lik iz legend o Robin Hoodu. Ime je germansko in pomeni »mogočen«.

Riko, Rika
Imeni sta okrajšavi imen Rihard in Henrik.

Rina
Je okrajšava različnih ženskih imen, npr. Katarina, Martina, Sabrina ...

Rita
Je okrajšava imena Margerita.

Robert
Robert je ime germanskega izvora, pomeni pa človeka, ki "se kopa v blišču slave". Ime je v svoje jezike privzela večina evropskih narodov, ena najbolj prikupnih izpeljank pa je zagotovo Robin.

Robin
Je moško ime, čeprav ga ponekod po svetu uporabljajo tudi za deklice. Je ena od različic imena robert, ki ima germanske korenine, pomeni pa » v blišču slave«.

Rod
Je krajša oblika imena roderik, ki je znano v germanskem okolju in pomeni »slaven in mogočen«.

Rok
Prihaja iz nemško govorečega okolja in pomeni »rjoveti«.

Roksana
Izhaja iz perzijske besede raokhshna s čudovitim pomenom »bleščeča zarja«. Na evropska tla ga je ponesel Aleksander Veliki.

Roland, Rolando
Je germansko ime, ki pomeni "slava".

Rolanda, Orlanda
Imeni sta ženska oblika germanskega imena Roland, ki pomeni »slava« oz. »slavna dežela«.

Roman, Romana
Imena prihajajo iz latinskega izraza Romanus, ki pomeni »Rimljan«.

Romeo
Ime je latinsko in pomeni »romar, ki je prišel v rim«.

Romi
Je okrajšava imena Rozamarija, ki je sestavljena iz besede roza oziroma rosa, ki pomeni »roža«, in imena Marija.

Romina
Je izpeljanka imena Romana.

Ron
Je okrajšava moškega imena ronald, ki prihaja iz germanskega Reginald, ki pomeni »vrhovni svet« ali »odločitev vrhovnega sveta«.

Rona
Rona je lahko ženska oblika imena Ron, hkrati pa je to ime škotskega otoka, ki je v izvirniku nordijsko in pomeni »majhen skalnat otok«.

Rosa
Ime je latinsko in je v svetu najbolj priljubljeno ime, ki je nastalo po nazivih cvetlic. Pomeni »roža« ali »vrtnica«.

Rosana
Ime je lahko izpeljanka in izmena Rosa. Po drugi razlagi pa je ime italijansko in pomeni "bleščeča".

Rosvita
To ime je pri nas dokaj redko, prihaja pa iz nemškega govornega okolja, kjer ga pišejo Roswitha. Ime je zloženo iz dveh staronemških besed, ki pomenita "slava" in "močan".

Rovan
Ime je galsko in pomeni »majhen rdeč«.

Rozamarija
Ime je sestavljeno iz imen Roza in Marija.

Rozalija
Ime je italijansko in je izpeljanka iz latinskega imena Rosa, ki pomeni »roža«, »vrtnica«.

Roža
Ime je naš prevod imena Roza in pomeni »roža«, »vrtnica«.

Rožle
Najverjetneje izhaja iz imena Ambrož, ki v grščini pomeni »božanski«.

Rubi
Ime v latinščini pomeni »rdeč«, tako kot je kamen rubin rdeče barve.

Rudi
Je oblika imena Rudolf, ki prihaja iz nemškega okolja in pomeni »volk« ali »junak«.

Runa
Ime je znano predvsem v skandinavskih deželah in pomeni »tok«, »pretok«.

Rupert
Prihaja iz nemškega imena Rupreht, ki pomeni »blišč« in »slava«.

4.1
22 glasov
 
Za komentiranje se prijavite.